PEIL

GRONDWERK

Het peil – P – (ten opzichte van N.A.P. wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Ten behoeve van de fundering. De bestrating, hemelwaterafvoer en de kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Er wordt geen kruipruimte ontgraven onder de garageboxen m.u.v. de technische/sanitaireruimte.

KABELS EN LEIDINGEN

FUNDERING

De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC- buis en in de bestratingen zullen tevens straatkolken worden opgenomen; e.e.a. conform de eisen van de gemeente.

De garageboxen zijn gefundeerde op gewapend betonnen constructie e.e.a. conform berekeningen door de constructeur en de dienst bouw en woningtoezicht van de gemeente.

WANDEN, VLOER & DAK

BESTRATING EN HEKWERK

Vloer, wanden en plafond worden met behulp van een mal gefabriceerd en naadloos gestort in gewapend beton conform NEN-EN13978-1. Dak in kuiluitvoering met afschot naar de achterzijde. De wanden zijn verstevigd langs de randenmet vloer en plafond. De vloer is van massief beton en vrijdragend. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2500 kg totale massa. Puntbelasting mag zonder lastverdeling niet hoger zijn dan 3,50KN/M2 (350 kg m2)

De bestrating van het terrein zal worden uitgevoerd in betonklinkers; afwatering middels straatkolken. Het terrein wordt afgesloten d.m.v. hekwerk met stroomschokbeveiliging. De toegang en de uitgang worden door middel van een elektrische schuifpoortvan ca 8 meter afgesloten middels bediening via een app. 

DAKBEDEKKING

BUITENAFWERKING

Het dak heeft een helling van ca. 1% richting achterzijde en is rondom voorzien van een betonnen dakopstand. Het gehele dakoppervlak wordt voorzien van een dubbele dakbedekking en van een daktrom. De afdichting is UV-bestendig.Dakbelasting bedraagt 2,50 KN/M2

Buitenwand afwerking voor alle in herzicht blijvende wanden bestaat uit een grof korrelige stucpleister, kleur in overleg met welstand. Tussen de garageboxen worden alle verticale voegen afgedicht met een sierstrip.

VENTILATIE

SECTIONAALDEUR

In het dak bevinden zich 2 kunstof ventilatievoorzieningen afgewerkt met een kap tegen het in regenen.

De garageboxen zijn voorzien van een gëisoleerde sectionaaldeur, in de kleur Ral 9016 voorzien van een cilinderslot. De sectionaaldeur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1. De doorrijhoogte wordt bepaald van de bovenkantvloer c.q. bestrating tot onderzijde sectionaaldeur in de geopende stand, deurgreep niet meegerekend. Uitbreiding automatische deuraandrijving (optioneel) met afstandsbediening voor meer comfort.

HEMELWATERAFVOER

WAND- & PLAFONDAFWERKING

De hemelwaterafvoeren van de daken zijn uitgevoerd in PVC, in standaard grijze kleur, gemonteerd verticaal tegen de achterwand van de garagebox, welke via de hwa naar de infiltratie kratten onder de garagebox gaan. Conform eisen van de gemeente. De dak afvoer is voorzien van een bladvanger.

De binnenwanden en het plafond zijn afgewerkt in een lichte kleur, veegvaste verflaag met zwarte spikkels. Na het ontkisten kunnen lichte oneffenheden en/of haar-krimpscheurtjes voorkomen. De garageboxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd mer portierstrips voor de lange zijwanden.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

VERLICHTING

Alle units zijn voorzien van een 16A 230V aansluiting met een KWh tussenmeter en de aardlekautomaat in de centrale meterruimte. De units zijn voorzien van wandconcontactdozen en verlichting volgens NEN1010.

Het terrein wordt voldoende verlicht middels LED armaturen met een slagvaste, vlam dovende kap e.e.a. conform verlichtingsplan. De buitenverlichting wordt geschakeld middels een schemerschakelaar.

ALARMINSTALLATIE

CAMERABEWAKING

Elke unit is voorzien van een alarminstallatie tegen sabotage en inbraak.

Op verschillende punten zijn camera’s aan de units aangebracht met een een gehele dekking van het terrein. Ook aan de buitengevels zullen er camera’s opgehangen worden. Het terrein wordt 24 uur per dag 7 dagen per week opgenomenen de beelden worden opgeslagen.

BRANDPREVENTIE

De units hebben een brandwerendheid van 60 minuten. Op het terrein zijn brandpreventie middelen aanwezig e.e.a. conform de eisen van de Brandweer.

TOT 8,0% BRUTO RENDEMENT BIJ TOP-BOXX

Een Top-Boxx garagebox is een fantastische belegging. Koop één of meerdere garageboxen voor de verhuur en profiteer van een bruto rendement van maar liefst 8% op jaarbasis. Top-Box kan je volledig ontzorgen door de verhuur en het beheer van A tot Z voor je te regelen.

×

Hallo!

klik op een van onze medewerkers voor WhatsApp of zend ons en email info@top-boxx.nl

×