Disclaimer

Artikel 1 definities
Website: www.top-boxx.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Top-Boxx BV de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Top-Boxx BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Top-Boxx BV geeI op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Alle genoemde bedragen zijn actueel op
het moment van publicatie echter kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Top-Boxx BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Top-Boxx BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Top-Boxx BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Top-Boxx BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Top-Boxx BV zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Top-Boxx BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;